Misyonumuz

SAĞLIK ve GÜVENLİK HERKESİN HAKKIDIR

MERT İSG kurulduğu günden bu yana yıllardır olan iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği alanında kendilerini bizlere emanet eden müşterilerimizin, teslim aldığımız durumdan daha iyiye götürerek

Çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamlarının oluşturulmasında,

Çalışma ortamlarındaki toz, gürültü,aydınlatma gibi ölçümlerin hassaslıkla yapılarak termal konfor şartlarının sağlanmasında,

Kişisel koruyucu donanımların ergonomik olması ve eğitimler ile işçide ikna yöntemini kullanarak gönüllü iş sağlığı güvenliğinin sağlanmasında katılımcılarında desteğinin alınmasında,

Yasal şartlara uyarak uzman hekim ile iş güvenliği profesyonellerinin önerilerinin işverene getireceği yararlar ve görünmeyen maliyetlerin önlenmesinde,

Ortamdaki makine ve ekipmanların periyodik muayenelerinin yapılarak üretim kayıplarının yanı sıra makineden kaynaklı tehlikelerin önlenerek proaktif bir yaklaşımla olabilecek iş kazalarının kaynağında bertarında,

Çalışanların özlük haklarının ve sosyal imkanlarının iyileştirilmesinde,

İş sağlığı ve iş güvenliğine göre uzman eğitmenler tarafından tüm personele eğitimler verilerek onların bilgi,algılama,istek,tecrübe,ortak kazanç sağlama noktalarında yetilerini arttırarak daha kültürlü ve kurumsal firma yolunda yükselmesinde,

Personelin işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneleri,rutin sağlık kontrolleri,tersiyer-primer-sekonder gibi koruyucu hekimlik konularında işçilerin kendi güç ve fiziki şartlara uygun işlerde çalışılması ve olabilecek “mobbing” lerin önlenmesinde,

Hasta ve hekim gizliliğine bağlı kalarak çalışanların muayenelerin hijyenik ve gözetici hekimlik şartlarında yürütülmesinde,

Etik ilkeler doğrultusunda Çalışma bakanlığından almış olduğumuz yetki ile kanuni şartlara uygun olarak hizmet sunulan firmalarda işveren- İSG Kuruluşu-devlet üçlüsünde firma bilgilerinin gizlilik ilkesine uygun olarak işverenin yasal şartlara uygun çalışılarak daha sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlanması MERT İSG olarak görevimiz ve misyonumuzdur.